Succesvol sociaal innoveren

e-van-tol"We hebben met co-creatie veel bereikt.  Het heeft ons geholpen de samenwerking en het resultaat te verbeteren. Medewerkers hebben ervaren dat ze door sociaal innoveren hier allemaal aan bijdragen."

Eric van Tol - Voormalig Algemeen Directeur bij Andarr B.V.

Aanleiding

Om de toegevoegde waarde naar klanten te vergroten en de concurrentie voor te blijven wilde Andarr zich door succesvol sociaal innoveren ontwikkelen tot trusted advisor. Door co-creatie diende nieuwe diensten te worden ontwikkeld in samenwerking met klanten, leveranciers en businesspartners. Ronald van der Togt van Expertision heeft Andarr bij dit ESF innovatieproject als interim-manager ondersteund.

Klantvragen

 • Hoe kan Andarr haar medewerkers in staat te stellen op een vernieuwende wijze toegevoegde waarde aan klanten te leveren en de concurrentie steeds een stap voor te blijven?
 • Hoe kan Andarr een hogere productiviteit, een grotere medewerkertevredenheid, meer bevlogenheid, minder werkdruk en meer werkzekerheid realiseren?

Aanpak

Dit omvangrijke project bestond uit een bundeling van sociale innovatieprojecten waarin allerlei experimenten zijn ontworpen en uitgevoerd. Een team van externe professionals heeft Andarr ondersteund bij deze vernieuwende experimenten die gericht waren op:

 • Ontwikkelen van de rol van Trusted Advisor
 • ‘Organisatie Zonder Account Manager’
 • Cocreatie door samen met andere organisaties nieuwe diensten te ontwikkelen

Resultaat

Het was een interessant innovatieproject dat voor Andarr veel effect heeft gehad. De resultaten van dit project waren als volgt:

 • De subsidie-aanvraag heeft geleid tot honorering van het Europees Sociaal Fonds door het Agentschap SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Er is opgespoord wat goed gaat, op welke gebieden winst te behalen is en in welke mate de innovatieve experimenten hier positief aan bijdragen.
 • Het project heeft onder meer geleid tot:
  » 50% verlaging van het percentage ‘bankzitten’ (mensen zonder opdracht).
  » Een betere vervulling van de rol als Trusted Advisor bij klanten.
  » De ervaring dat iedere ‘Andarriaan’ kan bijdragen aan de verwerving van opdrachten door te werken als ‘Organisatie onder Account Manager’.
  » Meer helderheid over de visie en strategie van Andarr.
  » Een verhoging van de kwaliteit van het management, het beter benutten van talenten van medewerkers, een passende werkdruk, meer bevlogen medewerkers en een betere relatie van medewerkers met hun leidinggevenden.
  » De eerste stappen om samen met andere organisaties nieuwe diensten te ontwikkelen.

ESFHet project "Succesvol sociaal innoveren" is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds.

 

Over Andarr

Andarr is een kennisintensieve ICT organisatie met ruim 50 hoogopgeleide professionals. Zij zijn primair gericht op de inhoud van hun vakgebied. Andarr professionals zijn gesprekspartners die de organisatie, processen en behoeften begrijpen en daarop specialistische kennis toepassen.

Website: www.andarr.nl