“Inspirerend, creatief en lef zijn eigenschappen van Ronald die me in onze samenwerking zeer aanspreken.”

g-van-de-venGerrie van de Ven
Kerndocent Masteropleiding Leren & Innoveren bij Fontys Hogescholen

Binnen de Masteropleiding Leren & Innoveren zochten we een nieuwe docent voor de module "Begeleiden van onderwijsvernieuwing". De opleiding maakte inhoudelijk en qua studentenaantal een flinke groeispurt door. Ronald was al langer extern adviseur van Fontys Hogescholen. Toen duidelijk was dat er een fit was met de inhoud van het onderwijs, zijn we met elkaar gestart. In korte tijd heeft hij zich ingewerkt en onderwijskundige zaken eigen gemaakt.

Vanaf de start van onze samenwerking viel het op dat Ronald situaties snel naar zijn hand kan zetten. Hij heeft het vermogen om binnen de kaders nieuwe oplossingen en alternatieven te bedenken. Als ik de samenwerking met Ronald zou typeren, dan zijn er drie eigenschappen die me zeer aanspreken: inspirerend, creatief en lef.

Het inspirerende zit onder meer in zijn betrokkenheid om er met het team iets moois van te maken. Op een positieve manier daagt hij studenten en collega's uit. Ronald beschikt over professionele autonomie waarin hij handelt vanuit vrijheid. Hij staat open voor nieuwe inzichten en zoekt graag de ruimte buiten de gebaande paden op. Voor hem zijn nieuwe inzichten steeds het startpunt voor vernieuwing. Hij heeft veel lol in zijn werk, stelt zich proactief op en is een harde werker.

Ronald beschikt over een enorme creativiteit die bovendien volledig gericht is op een goede samenwerking. Hij kijkt en denkt vanuit verschillende invalshoeken van waaruit weer nieuwe creativiteit ontstaat. Ook verbindt hij ideeën met elkaar waardoor weer nieuwe ideeën en inzichten ontstaan. Het is waardevol dat hij zijn intuïtie steeds bewust inzet.

Hij heeft het lef zich uit te spreken. Ronald spiegelt, confronteert en staat altijd open voor de reacties van anderen. Dat doet hij naar studenten en collega's. Met hem weet je zeker dat je ergens uitkomt. 

Samenwerken met Ronald is absoluut aan te bevelen als je iets wilt bereiken en open staat voor nieuwe ideeën en andere manieren van kijken.

Over Fontys Hogescholen MLI

De masteropleiding ‘Leren en Innoveren’ van Fontys Hogeschool Kind en Educatie leidt onderwijsprofessionals op die expertdocent willen worden. De nieuwste inzichten over leren en innoveren worden samengebracht met de context van de werkomgeving van de docent.

Website: www.fontys.nl/fhke/mli/