Meer creativiteit geeft minder werkdruk

Aanleiding

Fontys Hogescholen vindt een goede vitaliteit van de medewerkers en de organisatie belangrijk. Naast de vitaliteit is hoge werkdruk regelmatig onderwerp van gesprek. Fontys Hogescholen is hiervoor de samenwerking aangegaan met Ronald van der Togt van Expertision. Hij begeleidt de instituten bij de verbeterprocessen. 'Meer creativiteit leidt tot minder werkdruk' was een interessante opbrengst van één van de projecten. 

Aanpak

WEB modelStap 1: Via een survey opsporen wat volgens medewerkers, teamleiders en directie goed gaat en waar winst te behalen is.
Stap 2: Verdiepende interviews met deelnemers en terugkoppeling over resultaten.
Stap 3: Managementrapportage voor teams en organisatie inclusief aanbevelingen voor vervolgacties.
Stap 4: Bepalen van vervolgacties die met verbeterteams worden uitgevoerd.
Stap 5: Uitvoeren van verbeteracties.
Stap 6: Effectmeting om te zien wat er is bereikt met het project.

Resultaat

Dit onderzoek is bij meerdere instituten van Fontys Hogescholen uitgevoerd. De instituten geven een eigen invulling aan het project. De resultaten zijn dan ook vaak verschillend. Veel voorkomende resultaten zijn:

  • Inzicht in succesfactoren, sterktes, verbeterpunten en knelpunten. Het onderzoek geeft inzicht in: energiegevers, energienemers (waaronder werkdruk) en organisatie van het werk. En ook in werkomgeving, werkplezier, persoonlijke vitaliteit, organisatiecultuur en organisatie-uitkomsten.
  • Oplossingen voor knelpunten en verbeterpunten door aanwezige succesfactoren en sterktes te benutten.
  • Meer invloed van docenten op de invulling van het onderwijsinhoud.
  • Meer invloed van medewerkers en docenten op de organisatie van het onderwijs.
  • Ruimte voor creativiteit door het werken met verbeterteams.
  • Verhoogde betrokkenheid van medewerkers.
  • Meer werkplezier.

Praktijkvoorbeeld verbeterteam "Meer creativiteit leidt tot minder werkdruk"

Het verbeterteam "Meer creativiteit leidt tot minder werkdruk" van Fontys Hogeschool Sociale Studies heeft hun onderwerp op een heel bijzondere manier invulling gegeven!

Het doel van het verbeterteam was docenten, studenten en mensen uit het werkveld in gesprek brengen over inspirerend onderwijs. Zij hebben daartoe een dag georganiseerd waarop iedereen elkaar leert kennen. Deze dag gaat over leren buiten de schoolbanken, vernieuwing en verandering. De belevenissen van deze dag zijn gefilmd. Aansluitend worden deze verwerkt in het onderwijs van Sociale Studies.

Studenten, docenten eCircustent (1)n andere medewerkers van Fontys Hogeschool Sociale Studies waren verrast toen zij op een ochtend onverwachts een enorme circustent op het terrein bij de hogeschool in Eindhoven zagen staan.

Bij binnenkomst werden de studenten verrast door een enorme bloem van vijf meter doorsnede die langzaam open ging. In de rode circustent was een interdisciplinaire show met dans, theater en visuals. Deze spectaculaire performance van Bouwjaar ‘84 is een bewerking van een voorstelling van GLOW Eindhoven. De voorstelling stond in het teken van groeien, inspireren en buiten gebaande paden treden. Deze disciplines zijn als uitgangspunt gebruikt voor deze dag om studenten en docenten te inspireren. Deze verrassing zette de toon voor nog  meer spannends op deze ongewone ‘schooldag’.

Wat inspireert je (1)In de loop van de dag zijn allerlei activiteiten in en om het gebouw georganiseerd. Zo werd er onder meer gediscussieerd over hoe een boeiende schooldag eruit zou moeten zien.

Kamer directeur (1)Er waren verrassende activiteiten in de lift en de kamer van de directeur. De studenten hebben met professionele filmmakers een commercial gemaakt over de sociaal werker.

Deze activiteiten zijn samengesteld door initiatiefnemers en tevens docenten aan Fontys: Hanneke van Lieshout, Lonneke Gerrits en Eppo Schellekens. Samen met onder meer AnneRegelt, GGzE, Vitalis WoonZorg Groep en BROET hebben zij de activiteiten van deze dag samengesteld.

Over Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen is een kennisinstituut met meer dan 4.300 medewerkers en ruim 44.000 HBO studenten. Door aandacht te geven en uit te dagen kan ieder zijn of haar eigen talent ontdekken en verder ontplooien. Zo kunnen onze studenten en medewerkers ‘groeien door aandacht en uitdaging’.

Website: www.fontys.nl