Klantervaringen

Crisis opgelost door vergroten klantgerichtheid

Om een gezond bedrijf te worden en te blijven, zijn samen met een team van INNAX medewerkers oplossingen bedacht om de omzet eerst een boost te geven en daarna jaarlijks te laten groeien. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het vergroten van de klantgerichtheid.

lees meer »

Co-creatie met teams

V.S.E. is als organisatie in drie jaar sterk gegroeid. Ook de omgeving van V.S.E. is volop in ontwikkeling. Het bedrijf wil vernieuwingen doorvoeren om de huidige groei en ontwikkeling door te kunnen zetten. Dit vereist de inzet, betrokkenheid en kwaliteit van de medewerkers.

lees meer »

Groeien door beter teamwork

INNAX Bouwkundig Adviseurs heeft de explosieve groei niet kunnen volgen. De kwaliteit van het werk en de algemene bedrijfsvoering zijn hierdoor in de knel geraakt. Om dit te veranderen wil het bedrijf veranderen van projectorganisatie in een klantgerichte procesorganisatie.

lees meer »

Bundelen van de kracht van vestigingen

INNAX bouwkundig adviseurs is ontstaan uit een fusie van een energieadviesbureau en een bouwkundig ingenieursbureau met drie vestigingen die zelfstandig van elkaar werken. Het samenvoegen van de vestigingen is nodig voor een betere samenwerking en het aanbieden van integrale diensten.

lees meer »

Succesvol sociaal innoveren

Om de toegevoegde waarde naar klanten te vergroten en de concurrentie voor te blijven wilde Andarr zich door sociaal innoveren ontwikkelen tot trusted advisor. Door co-creatie diende nieuwe diensten te worden ontwikkeld in samenwerking met klanten, leveranciers en businesspartners.

lees meer »

Medewerkers bepalen de koers

Om in te spelen op veranderingen in een turbulente markt heeft V.S.E. behoefte aan een nieuw businessplan. Dit plan is op een vernieuwende manier opgesteld. Niet het MT maar een kernteam van drie medewerkers heeft het businessplan opgesteld. De input van alle stakeholder is hierin verwerkt.

lees meer »

Betere performance en meer loyale medewerkers bij overheid

Om de performance continu te verbeteren en de loyaliteit van medewerkers te vergroten, heeft een overheidsorganisatie gekozen voor organisatieontwikkeling. De NPS (Net Promoter Score) is daarin een belangrijke graadmeter. Andere essentiële factoren zijn: Persoonlijke vitaliteit, Energiegevers, Energienemers, Organisatie van het werk, organisatiecultuur.

lees meer »

Meer commerciële slagkracht

ErgoDirect vindt dat de koers en de manier van samenwerken niet meer passen bij de oorspronkelijke ambities van het bedrijf. De behoefte bestaat aan het vergroten van de commerciële slagkracht en het verbeteren van samenwerking door het talent van medewerkers meer te benutten.

lees meer »

Winnend aanbesteden

Diverse leveranciers ontbreekt de expertise op het gebied van aanbestedingen en mantelovereenkomsten. Ronald van der Togt heeft voor hen de aanbestedingsprocedures en mantelovereenkomsten met succes begeleid.

lees meer »

Duurzame inzetbaarheid vergroten

Een overheidsorganisatie heeft duurzame inzetbaarheid benoemd als speerpunt. Vitaliteit, werkvermogen, employability en performance zijn daarin centrale thema’s. Er is een Duurzame Inzetbaarheid Scan (DIS) op maat ontwikkeld die helpt om gerichte interventies in te zetten.

lees meer »

Meer creativiteit geeft minder werkdruk

Fontys Hogescholen vindt een goede vitaliteit van de medewerkers en de organisatie belangrijk. Naast de vitaliteit is hoge werkdruk regelmatig onderwerp van gesprek. Om deze onderwerpen vorm te geven is Fontys Hogescholen de samenwerking aangegaan met Expertision.

lees meer »

Vitale beroepsbrandweer

Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vinden het belangrijk om de beroepsbrandweer tot hun pensioen geboeid en vitaal te houden. Er is onderzoek verricht naar factoren die essentieel zijn voor een vitale beroepsbrandweer.

lees meer »