Groeien door beter teamwork

e-van-den-hoogen-gardeniers“Om de kwaliteit van dienstlening en bedrijfsvoering te verbeteren hebben we gekozen voor groeien door beter teamwork. Ook onze klantgerichtheid is hierdoor toegenomen. We hebben het tij gekeerd en de basis gelegd voor weer een gezonde groei.”

Evelijn van den Hoogen - MT-lid bij INNAX Bouwkundig Adviseurs

Aanleiding

INNAX Bouwkundig Adviseurs is in enkele jaren gegroeid van een start-up naar een organisatie met 125 medewerkers. De interne organisatie heeft deze explosieve groei niet kunnen volgen. De kwaliteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering zijn hierdoor in de knel geraakt. Het was noodzakelijk om het teamwork te verbeteren. Ronald van der Togt van Expertision heeft INNAX Bouwkundig Adviseurs een periode als interim-verandermanager geleid.

Klantvraag

Hoe zorgen we dat het teamwork bijdraagt aan een betere kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering?

Aanpak

Er zijn oriënterende en verdiepende sessies met het MT en medewerkers georganiseerd over de ambities, gewenste koers, sterktes en verbeterpunten van de organisatie. Dit heeft geleid tot een veranderaanpak om het teamwork te versterken.

Resultaten

TeamworkDe organisatie is op veel gebieden verbeterd en gegroeid. Dankzij de betrokkenheid van het MT en het benutten van het talent van de medewerkers is het volgende onder meer bereikt:

  • Meer eigenaarschap en pro-activiteit van medewerkers
  • Betere samenwerking en interne communicatie
  • Afronding van moeizaam lopende projecten
  • Ontwikkeling van dynamische personeelsplanning afgestemd op een fluctuerend werkaanbod
  • Verhoogde werkkwaliteit door betere informatievoorziening naar klanten over en borging van het werk
  • Bedenken van slimme oplossingen door het benutten van ICT
  • (Her)ontwerp van werkprocessen waarbij een hoge klanttevredenheid en goed teamwork centraal staan

Over INNAX

INNAX is gebouwverduurzamer die oplossingen realiseert op het gebied van energie, techniek, milieu en veiligheid zodat de opdrachtgever, haar gebouwen en omgeving duurzame resultaten behalen.

Website: www.innax.nl