Duurzame inzetbaarheid vergroten

k-smit"Met de Duurzame Inzetbaarheid Scan van Expertision zien we snel hoe we de vitaliteit, employability, performance en het werkvermogen kunnen verbeteren."

Kirsten Smit - Adviseur Arbeid & Organisatie bij Overheidsorganisatie

Aanleiding

Een overheidsorganisatie heeft duurzame inzetbaarheid benoemd als speerpunt. Vitaliteit, werkvermogen, employability en performance van medewerkers en de organisatie zijn daarin centrale thema's. Organisatieontwikkelaar Ronald van der Togt van Expertision is als samenwerkingspartner gekozen.

Duurzame inzetbaarheidResultaat

Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  • Er is een Duurzame Inzetbaarheid Scan (DIS) op maat ontwikkeld.
  • Met de DIS hebben de teams, afdelingen en de organisatie als geheel inzicht gekregen in de succesfactoren, sterktes, verbeterpunten en knelpunten voor de vitaliteit, het werkvermogen en de employability van medewerkers.
  • Er zijn voor teams, afdelingen en de organisatie als geheel managementrapporten samengesteld met daarin aanbevelingen over vervolgacties.
  • De P&O adviseurs zijn getraind hoe zij met de teamleiders en afdelingshoofden de resultaten en verbeteracties kunnen bespreken.
  • De aandachtspunten uit het onderzoek zijn door de directie toegevoegd aan de algemene veranderagenda voor het speerpunt 'Duurzame inzetbaarheid vergroten'.
  • De DIS wordt iedere twee jaar afgenomen om de ontwikkeling van de organisatie inzichtelijk te maken.