Betere performance en meer loyale medewerkers bij overheid

Aanleiding

Een betere performance en meer loyale medewerkers bij de overheid was het vertrekpunt van een overheidsorganisatie om te kiezen voor organisatieontwikkeling. De NPS (Net Promoter Score) is daarin een belangrijke graadmeter. Andere essentiële factoren zijn: Persoonlijke vitaliteit, Energiegevers, Energienemers, Organisatie van het werk, Organisatiecultuur. Expertision is als samenwerkingspartner gekozen. Ronald van der Togt is HR Consultant voor dit project.

Klantvragen

  • Hoe is de loyaliteit van de medewerkers?
  • Met welke verbeteringen kunnen we de performance verder laten groeien?

Aanpak

NPSEr is gekozen voor de NPS als maat voor de loyaliteit van de medewerkers. De NPS is bepaald met de vraag: Zou u anderen aanbevelen om bij ons te werken?
Er is een relatie gelegd tussen de NPS en andere relevante factoren, zoals leiderschap, samenwerking, informatieverstrekking, innovatievermogen et cetera.
Ieder jaar worden de vorderingen gemeten. Na een meting worden de verbeteracties bepaald. Om het effect van deze acties zo groot mogelijk te maken wordt er gewerkt met interne verbeterteams. Deelname aan verbeterteams is op basis van vrijwilligheid. Het is een effectieve manier om talenten van medewerkers de ruimte te bieden. Door dit proces jaarlijks te herhalen blijven de professionaliteit en de kwaliteit van de medewerkers en de organisaties zich ontwikkelen.

Resultaat

Het onderzoek naar een betere performance van de overheid heeft het volgende opgeleverd:

  • Er is een NPS vragenlijst op maat ontwikkeld die voor de organisatie ook geldt als medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO).
  • Teams, afdelingen en de organisatie als geheel hebben inzicht gekregen in de ontwikkeling van succesfactoren, sterktes, verbeterpunten en knelpunten voor de NPS in relatie tot vitaliteit, energiegevers, energienemers, organisatie van het werk en organisatiecultuur.
  • Er zijn in managementrapporten concrete aanbevelingen gedaan hoe de organisatie met verbeterteams continue groei kan bewerkstelligen in teams, afdelingen en de organisatie als geheel.
  • De vaardigheden van P&O adviseurs zijn in een workshop getraind om effectief met verbeterteams te werken en continue groei te creëren.
  • Jaarlijks wordt deze meting herhaald waarna verbeterteams aan de slag gaan met de verbeterpunten.