Fontys Hogescholen werkt aan vitaliteit met Expertision

“Vitaliteit draagt bij aan duurzaam succes. Daarom investeert Fontys Hogescholen hierin. Persoonlijke vitaliteit is belangrijk. Om te weten waar we ons het beste op kunnen richten, hebben we eerst onderzocht hoe vitaal onze organisatie is.” Rob van den Hurk, P&O Consultant van het Bureau Re-integratie en Verzuim bij Fontys Hogescholen, vertelt over dit succesvolle project.

Werken aan vitaliteit is werken aan de organisatie

Om de vitaliteit in kaart te brengen, vond hij een partner in Expertision, een bedrijf gespecialiseerd in vitale organisatieontwikkeling en HR performance. Samen maakten ze een plan. Het onderzoek begint met twee vragenlijsten, die medewerkers via internet invullen. De Work Ability Index (WAI) waarmee het werkvermogen wordt bepaald, kost ongeveer vijf minuten om in te vullen. De Vitaliteitscan vult de medewerker in 10 tot 15 minuten in. Deze bevat vragen over persoonlijke vitaliteit, werkplezier, een gezonde werkomgeving, soepele processen en optimale prestaties. “De WAI is een prima screening. De Vitaliteitscan geeft de noodzakelijke verdieping. Deze scan laat in detail onze succesfactoren en verbeterpunten zien. De WAI en Vitaliteitscan vormen een goede combinatie.”, aldus Rob van den Hurk.

Terugkoppeling naar medewerkers en teams

Medewerkers vinden het fijn dat ze een individuele terugkoppeling van de resultaten krijgen plus adviezen. “Met de privacy houden we natuurlijk rekening. De organisatie krijgt de persoonlijke resultaten niet te zien. Toch zijn deze ook voor ons interessant. We zien daarom van de Vitaliteitscan wel de totaalscores van alle teams. Daardoor viel het ons op dat teams verschillend scoren op diverse onderdelen. Van de WAI ontvangen we alleen het totaalresultaat van de organisatie. Uiteraard zijn deze anoniem.”

Van analyse naar concrete acties

Rob van den Hurk: “Uit het onderzoek blijkt hoe nauw organisatorische en persoonlijke factoren met elkaar samenhangen. Expertision gaf gerichte adviezen om de aanwezige sterktes te benutten. En ook hoe we tot verdere verbetering konden komen. Enkele teams zijn nu, onder begeleiding van Expertision, bezig met het optimaliseren van onderwijsprocessen.”

Fontys als lerende organisatie

“De resultaten van de verbetersessies delen we met de andere teams. Die positieve benadering spreekt iedereen aan. Dit past bij de lerende organisatie die Fontys wil zijn.”

Financiering vanuit Livvit polis van Zilveren Kruis Achmea

Ook over de kosten is goed nagedacht door Fontys. “Het onderzoek is bekostigd vanuit het bedrijfsgezondheidsbudget van de Livvit polis van Zilveren Kruis Achmea. Ook diverse interventies gericht op het vergroten van het werkvermogen vallen onder de verzekerde dienstverlening van de Livvit polis. De organisatorische verbeteracties horen daar niet bij. Maar nu duidelijk is wat we nodig hebben, krijgen we er intern wel makkelijker budget voor.”, vertelt Rob van den Hurk.

Continu verbeteren

Om de effecten van de verbeteracties te bepalen, wordt gestart met een nulmeting en na een tijd volgt een tweede meting. “Het belangrijkste voor ons is dat we nu precies weten waar we goed in zijn en wat we kunnen verbeteren. Aan het eind van dit jaar gaan we op herhaling bij het eerste Fontys instituut en kijken we wat het heeft opgeleverd. ”