“De kennis, ervaring en professionaliteit van Ronald geven mij de zekerheid dat projecten tot een goed einde worden gebracht.”

k-smitKirsten Smit
Adviseur Arbeid & Organisatie bij Overheidsorganisatie

Het is alweer een tijd geleden dat Ronald en ik voor het eerst hebben samengewerkt. Ik kan me onze kennismaking nog goed herinneren. Hij werkte regelmatig voor onze organisatie als extern adviseur. Ik was net met mijn nieuwe baan begonnen toen een collega Ronald aan mij voorstelde. Twijfel om samen te werken was er niet. Hij was al bij ons waardoor het voor mij logisch was: Wij gaan samenwerken!

In de jaren heb ik met mijn team met plezier met Ronald samengewerkt in verschillende A&O projecten over duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement. Dit waren steeds innovatieve projecten waarbij nieuwe kennis en oplossingen ontwikkeld en geïmplementeerd moesten worden. In een organisatie met meer dan 1000 medewerkers zijn dat meestal grote en complexe projecten met daarin veel belanghebbenden uit alle lagen van de organisatie. Dit betekent dat het creëren van draagvlak essentieel is. Hierin is Ronald heel kundig en ervaren.

In mijn nieuwe baan kwam er veel op me af. Ik was verantwoordelijk voor organisatiebrede HRM projecten. Ronald heeft me in meerdere projecten als projectleider, adviseur en veranderaar geholpen. Hij heeft snel helder wat er nodig is. Zijn bevlogenheid en positieve kijk werken op mij en anderen aanstekelijk waardoor er steeds een plezierige werksfeer is. Als het nodig is zet hij automatisch een tandje bij. Om innovatieve projecten te laten slagen geeft hij de input en samenhang die nodig is, gevraagd en ongevraagd. Gestelde doelen worden behaald waardoor projecten steeds succesvol zijn afgerond.

Ik kijk terug op een fijne samenwerking met Ronald. Zijn kennis, ervaring en professionaliteit gaven mij de zekerheid dat projecten tot een goed einde gebracht worden. Hierdoor ontstond ruimte voor mijn persoonlijke en professionele groei. Ik heb van hem geleerd hoe je innovatieve projecten op een goede manier aanpakt, draagvlak in de organisatie krijgt en omgaat met weerstanden. Ik heb daarbij ervaren dat we op basis van gelijkwaardigheid samenwerkten.

Samenwerking met Ronald kan ik van harte aanbevelen.