“Door zijn intuïtie, doelgerichtheid en gestructureerde aanpak onderscheidt Ronald zich van andere interim-managers.”

e-van-tolEric van Tol
Voormalig Algemeen Directeur bij Andarr BV

Vanuit Andarr hebben we een groot innovatieproject "Trusted Advisor" gedaan. Het doel van het project was het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking. Dit veelomvattende ESF subsidieproject bestond uit drie deelprojecten:

  • Ontwikkelen van de rol als Trusted Advisor
  • Organisatie Zonder Account Manager
  • Cocreatie

</&nbsp>
Voor dit project hadden we behoefte aan een brede interim-manager op het gebied van sociale innovatie, vitaliteit en het volgbaar en "meetbaar" maken ervan. We hadden gekozen voor Ronald omdat hij met al deze facetten ervaring had. Bovendien beschikte hij over eigen surveysoftware wat een belangrijke meerwaarde was.

De samenwerking is gestart vanaf het ontstaan van de eerste ideeën over het project. In die fase bleek dat Ronald heel goed was in het schriftelijk verwoorden van de subsidieaanvraag. Door knap teamwork is het gelukt de subsidie "binnen te halen".

Tijdens het project hebben we elkaar nog beter leren kennen. Mijn benadering is meer feitelijk, die van Ronald is meer intuïtief. Tijdens onze samenwerking waren we heel aanvullend aan elkaar. Op een goede manier daagde hij mij uit om voorbij het rationele denken te gaan. Het sprak me aan dat hij dit deed. Ook kan hij dit goed overbrengen op anderen.

Vanuit Andarr willen we graag stoere dingen doen, ook in dit innovatieproject. Dit paste ook bij Ronald. We hebben allerlei experimenten gedaan waarin we met elkaar hebben geleerd van fiasco's en successen. Zijn flexibiliteit en openheid in het delen ervan sloot prima bij ons aan. Zijn inhoudelijke inbreng in het project was goed.

Dit project leerde ons dat het bedenken van zo'n "ideaal" subsidietraject niet aansluit bij de praktijk. Naast vakinhoudelijk deskundig was Ronald pragmatisch en creatief in het bedenken van oplossingen. Dat konden we goed gebruiken. Hij was een verbinder die altijd optimistisch bleef.

Ik was heel blij met zijn ondersteuning. Zonder zijn inbreng was het niet gelukt om dit project te volbrengen. Zo bleek de projectadministratie veel pittiger te zijn dan gedacht. Eigenlijk onmogelijk zelfs! Op die momenten kwam de sportmentaliteit van Ronald naar boven om de klus te klaren.

Ronald beschikt over een unieke set met kwaliteiten: hij combineert zijn intuïtie met een doelgerichte en gestructureerde aanpak. Met deze talenten onderscheidt hij zich van andere interim-managers. Organisaties zullen hier steeds meer behoefte aan hebben. Ik kan ze dan ook zeker aanbevelen om Ronald te betrekken bij hun organisatie.

Over Andarr

Andarr is een kennisintensieve ICT organisatie met ruim 50 hoogopgeleide professionals. Zij zijn primair gericht op de inhoud van hun vakgebied. Andarr professionals zijn gesprekspartners die de organisatie, processen en behoeften begrijpen en daarop specialistische kennis toepassen.

Website: www.andarr.nl