Medewerkers bepalen de koers

p-van-brakel"Heel inspirerend en effectief om samen met medewerkers het businessplan te ontwikkelen. Dit moeten we vaker zo doen!"

Petra van Brakel - HR Manager bij V.S.E. BV

Aanleiding

Om in te spelen op veranderingen in een turbulente markt heeft V.S.E. behoefte aan een nieuw businessplan. Dit plan is op een vernieuwende manier opgesteld. Het motto was: Medewerkers bepalen de koers. Niet het MT maar een kernteam van drie medewerkers heeft het businessplan opgesteld. De input van alle stakeholder is hierin verwerkt. Het kernteam heeft daarbij samengewerkt met organisatieontwikkelaar Ronald van der Togt van Expertision.

Klantvragen

 • Welke koers dient V.S.E. te volgen om in te spelen op de veranderende internationale markt?
 • Wat betekent een gewijzigde koers voor onze marketing?
 • Wat vragen deze veranderingen van het leiderschap van het MT?

Aanpak

Het bijzondere in het project is dat het kernteam dat de bovenstaande strategische vragen heeft beantwoord niet bestond uit het MT, maar uit:

 • de marketeer die de markt goed kent
 • de HR Manager die veel ervaring heeft als bedrijfsadviseur in het MKB
 • de projectleider die eindverantwoordelijk is voor alle projecten bij klanten
 • Ronald van der Togt die vanuit Expertision het proces heeft begeleid.

De samenstelling van het kernteam was voor V.S.E. een nieuwe manier om te komen tot strategische besluitvorming. Het deed recht aan het uitgangspunt dat medewerkers de koers bepalen. Om hierin als team succesvol te zijn, is voortdurend inhoudelijk advies gevraagd aan en dialoog gevoerd met alle betrokkenen bij commerciële en strategische zaken. Denk hierbij aan de directie, sales manager, account managers en andere MT-leden. Dit heeft ervoor gezorgd dat alle belanghebbenden steeds zijn meegenomen en draagvlak als vanzelf ontstond.

Resultaten

 • Dick Lodder & Rik de ZaaijerHet project heeft geleid tot het gedragen inzicht waar V.S.E. goed in is, wat de omgeving van het bedrijf verwacht en wat het bedrijf wil bereiken. Deze antwoorden vormden de basis voor het nieuwe businessplan met daarin een koers voor de komende 3-5 jaar.
 • Verder zijn de volgende resultaten bereikt:
  » Er is een praktisch marketingplan ontwikkeld waardoor ook de rol van marketing bij de realisatie van de nieuwe koers helder is geworden
  » De betrokkenheid bij en invloed van medewerkers op de koers van V.S.E. is vergroot
  » De energie en motivatie van medewerkers is toegenomen om bij te dragen aan het succes van de organisatie
  » Er is een nauwere samenwerking ontstaan tussen medewerkers, staf, teamleiders en directie
  » Het werkplezier voor medewerkers, staf, teamleiders en directie is vergroot
  » Medewerkers, staf, teamleiders en directie vonden dat het aanwezige talent van mensen beter is benut
  » Er is een betere kennisdeling en veel draagvlak voor de strategische keuzes door een beroep te doen op de kennis en ervaring van alle medewerkers die betrokken zijn bij commerciële en strategische zaken.

Over V.S.E.

V.S.E. Vehicle Steering Engineering BV is producent van geavanceerde stuur- en veersystemen voor trucks en trailers. De producten kenmerken zich door de toepassing van digitale regeltechniek en hydrauliek.

Website: www.v-s-e.com