Innovatietools

De tools van Expertision ondersteunen veranderprocessen en sociale innovatie. Ze versterken de ontwikkeling van medewerkers, leidinggevenden en organisatie. Zo is er een eigen online tool Surveynet voor vragenlijstonderzoek (surveys) met een bibliotheek met vragenlijsten. Daarnaast is er een eigen methodiek ontwikkeld die veranderingsprocessen volgbaar maken. Ook is er een complete toolbox voor competentiemanagement voor MKB bedrijven ontwikkeld.

Surveynet voor online vragenlijstonderzoek

Surveynet is een eigen online software voor digitale vragenlijsten. De software ondersteunt bij het beantwoorden van klantvragen. Alle surveys zijn op maat in te zetten. We meten om de resultaten uit te diepen en te benutten. Surveys laten zien waar we met elkaar staan en wat er (tussentijds) is bereikt. Het geeft zicht op wat nodig is om verder te groeien en de toegevoegde waarde te versterken. De resultaten worden gebruikt in de veranderprojecten. De kracht van Surveynet zit in vijf functies:

 • Ontwerpen van vragenlijsten
 • Inventariseren bij een geselecteerde groep door vragenlijsten geautomatiseerd per mail aan te bieden
 • Analyseren van de verzamelde resultaten door de antwoorden op de gestelde vragen te beoordelen
 • Rapporteren over de verzamelde resultaten
 • Adviseren op basis van antwoorden van deelnemers en geven van geautomatiseerde feedback

Bibliotheek met vragenlijsten

Er is een bibliotheek met vragenlijsten over onderwerpen, zoals:

 • Succesvol teamwork
 • Verandermanagement
 • High Performance Organisaties
 • Organisatiecultuur
 • Teamrollen
 • Vitale organisaties
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Werkvermogen
 • Medewerkertevredenheid
 • Werkdruk
 • Integriteit

Iedereen een rapport op maat

Rapportages worden op drie niveaus gemaakt om de dialoog over het resultaat te ondersteunen:

 • Personen
 • Teams
 • Organisatie

De rapportagevorm kan per vragenlijst variëren. Veel gebruikte rapportagevormen zijn:

Score met verkeerslicht per onderwerp en per vraag
verkeerslicht-met-score-per-onderwerp-en-vraag-zonder-advies
Score met verkeerslicht per onderwerp met advies
verkeesrslicht-met-score-per-onderwerp-met-advies
Vergelijking van resultaten per onderwerp
Vergelijking van resultaten per onderwerp
Vergelijking van resultaten per team (interne benchmarking)
 Vergelijking van resultaten per team (interne benchmarking)
Frequentieverdeling per vraag
 frequentieverdeling-per-vraag
Radargrafiek
Radargrafiek

Survey-resultaten als input voor vervolgacties

Surveys geven helder inzicht in de huidige status, sterke kanten en groeimogelijkheden. In dialoogsessies worden deze inzichten uitgediept. We dringen door tot de kern van problemen en aandachtspunten. Van daaruit worden passende oplossingen en oplossingsrichtingen gevonden. Dat doen we met breindenken en intuïtieve technieken.
Werken met verbeterteams

Een effectief vervolg op een survey is het werken met verbeterteams. Deze bestaan uit eigen medewerkers zodat aanwezige kennis, talenten en kwaliteiten worden benut. Als facilitator begeleid ik teams om door te dringen tot de kern, oplossingen te bedenken en deze te implementeren. Mijn rol heeft betrekking op:

 • Bespreken van uitkomsten met leidinggevenden en teams
 • Delen van uitkomsten met de organisatie
 • Samenstellen, inrichten en in beweging brengen van verbeterteams
 • Met (verbeter)teams doordringen tot de kern van succesfactoren en groeikansen
 • Maken van verbinding tussen afdelingen en teams
 • Begeleiden van dialoogsessies
 • Delen van kennis en ervaringen
 • Borgen van resultaten in de organisatie

Continu verbeteren met Triple A Result® methodiek

Om verbetering, verandering en vernieuwing goed volgbaar te maken heb ik de Triple A Result® methodiek ontwikkeld. Deze methodiek levert beter, sneller en plezieriger resultaat. Het zorgt voor continue ontwikkeling en dynamiek in de organisatie. Ook als ik niet meer in de organisatie werkzaam ben, leidt deze aanpak steeds tot nieuwe successen.

Triple A Result® staat voor: Analyse - Akkoord - Actie.                                                          dsfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 Analyse
We kijken naar de huidige situatie door te reflecteren op behaalde resultaten. Sterke kanten en groeikansen worden in kaart gebracht. Bestaande succesfactoren en sterktes worden benut om het succes te vergroten en aandachtspunten en knelpunten aan te pakken.
 Akkoord
We bepalen de gewenste resultaten. De beste oplossingen en interventies worden in overleg bepaald. Gemaakte keuzes worden onderbouwd in een business case. Er wordt een beknopt actieplan opgesteld.
Actie
Het is tijd voor actie! Gekozen oplossingen worden geïmplementeerd. Het proces en de resultaten worden gemonitord. Plannen worden werkelijkheid. We reflecteren op het proces en de resultaten.
Nieuwe cyclus begint weer met Analyse
We hebben de Triple A Result® cyclus één keer doorlopen. Er wordt opnieuw bepaald wat de nieuwe sterke kanten en groeikansen zijn. We doorlopen, net als de vorige keer, alle stappen van de aanpak met de Triple A Result® methodiek.

MKB toolbox competentiemanagement

Expertision heeft een complete toolbox voor competentiemanagement voor MKB bedrijven ontwikkeld. Competentiemanagement kan ingezet worden om competenties van medewerkers in lijn te brengen met de koers en doelstellingen van het bedrijf of een team. Het is een middel om de organisatie en de mensen in samenhang te ontwikkelen. De kracht van competentiemanagement is de mogelijkheid een brug te slaan tussen de organisatiedoelstellingen en de medewerkers die in het bedrijf werken.

Wil je weten welke tools geschikt zijn bij jouw vragen?

Tijdens een gratis adviesgesprek vertellen we je hier graag meer over.

Gratis adviesgesprek

Referenties

Petra van Brakel
HR Manager bij V.S.E.

“Je kunt op Ronald vertrouwen dat een project zal slagen. Hij betrekt iedereen goed bij alle veranderstappen en brengt mensen in beweging.”

lees verder »