Co-creatie met teams

p-van-brakel"Co-creatie met teams is de veranderaanpak van Ronald die onvoorstelbaar veel energie in V.S.E. heeft losgemaakt: 80% van de medewerkers nam vrijwillig deel aan de verbeterteams."

Petra van Brakel - HR Manager bij V.S.E. BV

Aanleiding

V.S.E. is als organisatie in drie jaar sterk gegroeid. Ook de omgeving van V.S.E. is volop in ontwikkeling: de economie verkeert in zwaar weer, de transportsector krimpt en klanten stellen hogere eisen en zijn kritischer geworden. Het bedrijf heeft besloten kritisch naar zichzelf te kijken en vernieuwingen door te voeren, om de huidige groei en ontwikkeling door te kunnen zetten. Dit vereist de inzet, betrokkenheid en kwaliteit van de medewerkers. Co-creatie met teams is gekozen als veranderaanpak. Ronald van der Togt en Ferry Gabriël hebben V.S.E. als organisatieontwikkelaars hierbij ondersteund.

Klantvragen

 • Hoe kan V.S.E. het talent van medewerkers benutten door op innovatieve wijze de productiviteit te verhogen en bij te dragen aan de groeidoelstellingen van het bedrijf in de huidige moeilijke markt?
 • Hoe kan V.S.E. een vitale organisatie worden en blijven?

Resultaat

Medewerkers zijn uitgenodigd om actief bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van V.S.E. Van de medewerkers heeft 80% gezegd: "Ja, ik doe mee!" Ze hebben met enorme energie in verbeterteams oplossingen bedacht voor de belangrijkste aandachtspunten. Hun inzet en betrokkenheid hebben geleid tot:

 • Inzicht in sterke kanten en groeikansen
 • Nieuwe koers die V.S.E. (nog) meer richting geeft
 • Afstemming van marketing op de nieuwe koers
 • Verbeterde samenwerking en communicatie tussen medewerkers en teamleiders
 • Beter benutten van talenten van medewerkers
 • Verruiming van werktaken van en meer autonomie voor medewerkers
 • Betere kennisdeling, meer creativiteit en werkplezier
 • Meer openheid, betrokkenheid, pro-activiteit, eigenaarschap van medewerkers
 • Optimalisatie van interne werkprocessen

Over V.S.E.

V.S.E. Vehicle Steering Engineering BV is producent van geavanceerde stuur- en veersystemen voor trucks en trailers. De producten kenmerken zich door de toepassing van digitale regeltechniek en hydrauliek.

Website: www.v-s-e.com