Bundelen van de kracht van vestigingen

e-van-den-hoogen-gardeniers"Drie vestigingen zijn succesvol samengevoegd. We werken nu veel beter samen en hebben bovendien 45% kosten bespaard."

Evelijn van den Hoogen - MT-lid bij INNAX Bouwkundig Adviseurs

Aanleiding

INNAX Bouwkundig Adviseurs is ontstaan uit een fusie van een energieadviesbureau en een bouwkundig ingenieursbureau met drie vestigingen die zelfstandig van elkaar werken. Het ontbreken van verbinding staat de onderlinge samenwerking en het aanbieden van integrale diensten in de weg. Er is een kanteling in de organisatie nodig van ‘vestigingsdenken’ naar denken en doen vanuit samenwerking, integrale processen en klantbediening. Willem Verboom en Ronald van der Togt hebben als organisatieontwikkelaars het bundelen van de kracht van vestigingen begeleid.

Klantvraag

Hoe kunnen we drie vestigingen succesvol samenvoegen zodat de kracht van beide bedrijven wordt benut en meerwaarde voor klanten ontstaat?

Aanpak

Er is gekozen voor een ontwikkelstrategie bij het bundelen van de kracht van vestigingen. Het uitgangspunt is dat medewerkers veel mogelijkheden in zich hebben om bij te dragen. Ze worden intensief betrokken bij alle fasen van het proces. De externe verandermanagers fungeren als bruggenbouwers zodat een olievlek ontstaat over de vestigingen heen. En ook dat de resultaten op iedere vestiging worden geborgd en de samenvoeging vloeiend verloopt.

Resultaten

De veranderaanpak heeft ertoe geleid dat veel mensen deze uitdaging zijn aangegaan. Hierdoor kwam veel energie vrij. Door het werken met verbeterteams zijn de medewerkers van de drie vestigingen steeds meer naar elkaar gegroeid. De samenvoeging tot één vestiging werd hierdoor uiteindelijk een logische keuze ervaren. In het oog springende resultaten zijn:

 • Acceptatie van samenvoeging van vestigingen wat geresulteerd heeft in 45% kostenbesparing
 • Helder inzicht in de succesfactoren, groeimogelijkheden en centrale thema's voor de verbeterteams
 • Groter bewustzijn bij medewerkers door het denken en werken vanuit het collectieve belang
 • De betrokkenheid van de verbeterteams heeft geleid tot:
  » Betere samenwerking en informatievoorziening
  » Betere kennisdeling over projecten en klanten
  » Meer klantgerichtheid door gecombineerde diensten aan te bieden
  » Nieuwe uniforme werkwijzen en goed op elkaar afgestemde processen
  » Andere vormen van samenwerking en dienstverlening
  » Beter benutte talenten van medewerkers
  » Meer energie, creativiteit, pro-activiteit en werkplezier bij medewerkers

Over Innax

INNAX is gebouwverduurzamer die op oplossingen realiseert op het gebied van energie, techniek, milieu en veiligheid zodat de opdrachtgever, haar gebouwen en omgeving duurzame resultaten behalen.

Website: www.innax.nl

INNAX_240