Aanpak

Afstemming op  ambities en doelen

We staan eerst stil bij je vraag, ambities, doelen en een passende aanpak. Er vindt overstemming plaats over de aanpak en acties die het succes vergroten. Je kunt hierbij denken aan:
Helderheid krijgen over ambities en doelen
Wat zijn de ambities en doelen van het bedrijf? Waar doe je het allemaal voor? Wat waren de ambities van de oorspronkelijk oprichter(s)? De antwoorden op deze vragen vertellen wat het fundament is waarop het bedrijf is gebouwd. Ook persoonlijke ambities van medewerkers komen aan bod. De ambitie van het bedrijf en medewerkers worden met elkaar verbonden. We kijken wat er allemaal is bereikt. En ook wat er nog te doen is. Hoe dragen teams daaraan bij? Op welke manier voelen medewerkers zich ermee verbonden? Hoe kan de kracht van medewerkers en teams worden gebruikt om met elkaar meer te bereiken? Allemaal essentiële vragen om duurzaam succesvol te zijn als bedrijf.
Maatwerk als basis voor het beste resultaat
Ieder bedrijf is anders, iedere vraag is anders. Natuurlijk ga ik altijd voor het beste resultaat. Maatwerk is daarom het uitgangspunt. Er is ook iets dat voor alle organisaties geldt: ze groeien vooral door slim gebruik te maken van hun sterke kanten en groeikansen. In de praktijk zie ik vaak dat vooral wordt gewerkt aan wat er niet goed gaat. Jammer, want hierdoor blijven onderscheidende kwaliteiten en talenten onbenut. Daarom kijken we eerst naar aanwezige sterke kanten en groeikansen.
Inzicht in sterke kanten en groeikansen
Succesfactoren, sterktes, aandachtspunten en knelpunten worden in kaart gebracht. Succesfactoren en sterkte worden nog meer benut. Aandachtspunten en knelpunten worden opgelost. Bij profit bedrijven kijken we uiteraard naar commerciële resultaten, terwijl we bij non-profit organisaties vooral stil staan bij de maatschappelijke meerwaarde en doelen. Soms wordt een online vragenlijst ingezet. Je ziet dan gedetailleerd wat de huidige situatie is en wat er (tussentijds) is bereikt. En ook wat nodig is om verder te groeien. Medewerkers, teams en organisatie ontvangen een eigen rapport. Zo weet iedereen hoe het ervoor staat en wat er gedaan kan worden om verder te groeien. Dit helpt ook om draagvlak voor vervolgacties te krijgen.
Meer toegevoegde waarde en onderscheidende kwaliteiten
Voor het voortbestaan van organisaties is het essentieel om waarde toe te voegen en te beschikken over onderscheidende kwaliteiten. We staan stil daarom bij de dienstverlening en kijken naar de omgeving of markt waarin wordt gewerkt. Vanuit toegevoegde waarde, sterke kanten en groeikansen stellen we met elkaar vast waarin de organisatie zich van anderen onderscheidt. We gaan op zoek naar wat het bedrijf bijzonder maakt.
Onder water kijken naar drijvende krachten
Dialoog brengt verdieping waardoor de essentie van problemen of vragen helder wordt. We gaan op zoek naar wat we nog niet weten en laten ons verrassen door nieuwe inzichten. Van daaruit komen ook andere oplossingen in beeld. Door systemisch te kijken worden dieperliggende, onzichtbare patronen en informatie zichtbaar te maken. Dit geeft vaak een nieuwe kijk op de manier van samenwerken. Ook mogelijke oplossingen komen daarbij spontaan naar boven. De snelheid, het gemak en de resultaten zijn steeds weer bijzonder!
Creatieve oplossingen bedenken met teams
Teams bedenken vernieuwende oplossingen voor vragen of problemen. Door ieders talent en creativiteit te benutten dragen ze bij aan veranderingen en verbeteringen. En daarmee ook aan duurzaam succes. Als facilitator begeleid en versnel ik het proces. Er wordt aangevuld met bedrijfskundige en veranderkundige kennis, doelgerichtheid, creativiteit en intuïtie.
Met meer veranderkracht zorgen dat plannen werkelijkheid worden
Teams en organisaties help ik bij het hele proces. Vanaf het doordringen tot de kern van lastige vragen of complexe problemen, bij het vinden van passende oplossingen, tot en met het succesvol realiseren van de plannen. Mijn rol is te vergelijken met de loods die het schip naar nieuwe havens leidt. Je merkt dat door deze aanpak de veranderkracht toeneemt.

Wat het je oplevert

Als de opdracht klaar is, dan is het volgende gerealiseerd:
  • Er is een heldere ambitie waar de organisatie en teams voor gaan.
  • Je ziet wat sterke kanten en groeikansen zijn.
  • Succesfactoren en sterktes zijn benut om het succes te vergroten; aandachtspunten en knelpunten zijn opgelost.
  • Toegevoegde waarde en onderscheidende kwaliteiten zijn versterkt.
  • Onzichtbare, drijvende krachten die in de organisaties werken zijn boven water gekomen en hebben een plek gekregen.
  • Teams hebben creatieve oplossingen gevonden voor de vragen of problemen.
  • Plannen zijn werkelijkheid geworden.
  • De veranderkracht en slagkracht zijn vergroot.
  • Er staat een stevig fundament voor verdere groei.
Bij de klantervaringen lees je wat klanten allemaal hebben bereikt. Bij de referenties vertellen zij hoe ze de samenwerking met mij hebben ervaren.

Ben je ook toe aan de volgende stap?

Welke vraag houdt je bezig? Welk probleem wil je opgelost hebben? In een gratis adviesgesprek kunnen we hier met elkaar naar kijken.
Gratis adviesgesprek