Vitale beroepsbrandweer

Aanleiding

Voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is het essentieel om de beroepsbrandweer tot hun pensioen geboeid en vitaal te houden. Er is besloten onderzoek te verrichten naar factoren die essentieel zijn voor een vitale beroepsbrandweer. Na een onderhandse aanbesteding hebben Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gekozen voor organisatieontwikkelaar Ronald van der Togt van Expertision als samenwerkingspartner.

Klantvraag

Hoe zorgen we dat de beroepsbrandweer vanaf hun 40ste jaar tot hun pensioen geboeid en vitaal blijven?

Aanpak

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

 • Er is opgespoord wat goed gaat en hoe winst te behalen is op het gebied van vitaliteit, werk-privé balans, loopbaanankers, levensfasegericht personeelsbeleid en werkvermogen.
 • Interviews en persoonlijke terugkoppeling met beroepsbrandweer
 • Managementrapportage met adviezen over een vitale beroepsbrandweer
 • Presenteren van resultaten en aanbevelingen aan de korpsleiding en P&O

Resultaat

Dit onderzoek heeft geleid tot inzichten en adviezen over het:

 • Omgaan met veranderingen in de actuele regionalisering van de brandweer in Nederland
 • Benutten van succesfactoren en sterktes en het oplossen van verbeterpunten en knelpunten, zoals:
  » Optimalisatie van werkprocessen
  » Vergroten van de innovatiekracht en lerend vermogen
  » Verhelderen van de organisatievisie en -koers
  » Versterken van het leiderschap
  » Aandacht voor herstelbehoefte, mentale belasting werkdruk, fysieke belasting en gezamenlijk sporten
  » Gedragsbeïnvloeding vanaf indiensttreding
  » Opbouwen van het levensfasebeleid vanaf de basis

A+O fonds GemeentenDit innovatieproject 'Vitale beroepsbrandweer' is mede mogelijk gemaakt door het A+O fonds Gemeenten

Over Brandweer

Brandweer Zuid-Limburg levert onder het moto "uw veiligheid voorop" een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de regio. De organisatie omvat het gebied van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg met in totaal 630.000 inwoners.

Website: www.brandweer.nl/zuid-limburg

Brandweer Midden- en West-Brabant is verdeeld in 5 clusters, het concern Brandweertaken, de afdeling Strategie & Beleid en de afdeling Bedrijfsvoering met aan het Hoofd de regionaal commandant. Samen zorgen zij voor de gehele brandweerzorg in Midden- en West-Brabant.

Website: www.brandweermwb.nl